Hva er TurTerapi?

TurTerapi tilbyr psykologsamtaler kombinert med fysisk aktivitet ute i friluft i Oslo og omegn. Samtalene kan finne sted mens en går tur, på en stille benk i skogen, på en knaus ved vannet, i en kafékrok el.l. Turterapi passer for deg som ønsker hjelp med lette til moderate psykiske plager. Du trenger ikke å gå til et psykologkontor. Psykologen møter deg i et egnet turområde i nærheten av der du jobber eller bor. Turterapi kan være til hjelp dersom du strever med:  
 • ulike former for angst,
 • depresjon/ nedstemthet,
 • vansker i nære relasjoner (i parforholdet/ familien, til venner, på arbeidsplassen),
 • høyt stressnivå,
 • søvnvansker
 • lav selvtillit,
 • problemer relatert til studie-/ arbeidsliv,
 • sorg og tapsopplevelser,
 • utfordringer forbundet med å være pårørende til personer med rusmisbruk, fysisk og/eller psykisk sykdom,
 • spiseproblematikk og negativt kroppsfokus
 • m.m
Fordelen med å ha samtaleterapi på tur er at du får mulighet til å kombinere bearbeiding av psykiske vansker med fysisk aktivitet og mosjon. Forskning viser at fysisk aktivitet har positiv effekt i behandling av psykiske lidelser og at selv korte gåturer i naturen demper stress og bekymringer. Mange mennesker opplever at det kan være enklere å snakke om vanskelige temaer i mer hverdagslige og naturlige situasjoner enn inne på et psykologkontor. For enkelte kan terskelen til å be om hjelp være mindre dersom en ikke trenger å oppsøke et psykologkontor, men heller kan møte psykologen i egnet lokalområde eller i omgivelser der en føler seg hjemme og trygg. For personer med ulike former for angstproblematikk kan Turterapi gi gode muligheter til å øve seg på det en er redd for med støtte fra en psykolog. Personer med sosial angst kan f.eks. øve seg på å ferdes i folketette og bynære områder, mens personer som lider av høydeskrekk kan utfordre seg selv i turområder med koller/ topper o.l. Opplever du generell uro i kropp og sinn kan Turterapi virke beroligende ved at du både får brukt kroppen og får hjelp til å sortere tankene. Ønsker du og lese mer om forskning på området, les her: Hvorfor? )