Hvorfor?

Sammenhengen mellom psykisk helse og fysisk aktivitet

Turterapi kan gjennom kombinasjonen av fysisk aktivitet, samtaleterapi og naturopplevelser gi en rekke helsemessige fordeler og positive innvirkninger på din livskvalitet.   Omfattende forskning har bl.a. vist at fysisk aktivitet gir følgende effekter:  
 • Kilde til glede, livsutfoldelse og positive mestringsopplevelser
 • Påvirker humøret
 • Gir energi
 • Reduserer stress
 • Bedrer forhold til egen kropp
Effekten av fysisk aktivitet som behandlingsmetode er vitenskapelig godt dokumentert ved milde til moderate former for depresjon. Noen studier viser at fysisk aktivitet kan medføre like stor reduksjon i depressive symptomer som bl.a. medikamentell behandling med antidepressiva. Fysisk utfoldelse fører også til naturlig tretthet og kan redusere behovet for avslappende medikamenter. Aktiviteter sammen med andre gir sosialt fellesskap og vil kunne styrke den enkeltes muligheter til å delta på andre arenaer. Parallelt med at det sosiale nettverket utvides, opplever mange å få styrket selvbilde gjennom fysisk aktivitet. Der fysisk aktivitet er benyttet som behandling finner en bl.a. følgende effekter:
 • ​Mindre angst og depresjon
 • Demper abstinens
 • Gir bedre selvbilde og selvtillit
 • Bedre søvn
 • Økt følelse av mestring
 • Bedre sosial funksjon
 • Bedre livskvalitet
 • Sosialt felleskap

Kilde: Helsenorge.no: https://helsenorge.no/psykisk-helse/psykisk-helse-og-fysisk-aktivitet

Hvordan påvirker naturopplevelser vår psykiske helse?

«Naturlandskap er en av flere ofte foretrukne miljøer når en trenger å endre negative psykologiske tilstander til mer positive.»

Ved hjelp av varierte metoder har forskere vist at naturopplevelser har flere følelsesmessige og kognitive fordeler:
 • forbedrer hukommelse og oppmerksomhet
 • øker graden av positivt humør
 • gir følelser av tilhørighet, avkobling og behagelig fascinasjon
 • virker også som positiv avledning fra grubling og negative følelser hos personer med depresjon
I en undersøkelse fant man at deltakere som gikk en 90 minutters gåtur gjennom et naturlandskap opplevde mindre grubling og viste mindre aktivitet i et område av hjernen (sgPFC) som er assosiert med risiko for psykisk lidelse, sammenlignet med deltakere som gikk i urbane omgivelser. Grubling innebærer et vedvarende (og ofte mistilpasset) fokus på årsakene til våre (negative) følelser og de konsekvenser det får. Slik grubling kan gi økt risiko for depresjon og andre psykiske lidelser. En finner også sammenhenger mellom økt aktivitet i dette området i hjernen (sgPFC) og tristhet og tilbaketrekning.Kilde: Bratman G. N., Hamilton J. P., Hahn K. S., Daily G. C. & Gross J. J. 2015. «Nature experience reduces rumination and subgenual prefrontal cortex activation. PNAS, 112, 8567-8572

Ved å kombinere fysisk aktivitet og bearbeiding av psykiske vansker med naturopplevelser kan en altså “oppnå alt i ett»! ?   

Les mer her: Nyttig informasjon om fysisk aktivitet, friluftsliv og psykisk helse: http://www.norskfriluftsliv.no/friluftsliv-og-psykisk-helse/