Priser og tilbud

Betaling

Første gang tilbys du en prøvetime til halv pris (45 min). Ønsker du å fortsette turterapien, kan du forhåndsbetale for henholdsvis 1, 3, 5, 10, eller 15 timer til rabaterte priser avhengig av dine ønsker og behov. Dette avtales nærmere etter første prøvetime. Samtidig blir vi enige om hvor ofte vi skal møtes. Det kan være en gang i uken, en gang annenhver uke, en gang i mnd., el.l. Ved avslutning vil du få tilbud om oppfølgingssamtaler etter henholdsvis 3 og 6 mnd.

Betalingen skjer ved hjelp av VIPPS eller nettbank til foretakets konto (Tandbergs turterapi): 9801 21 20265.

Avbestilling og endring av time må skje senest 24 timer før timens start. Ved senere beskjed eller ved uteblivelse fra timen, belastes man for hele timen.

:

Priser:

Prøvetime (45 min): kr 450,-

Én tursamtale (45 min): kr 900,-

Dobbeltime (90 min): kr 1800,-

For best utbytte av tursamtalene anbefales det at en bestiller dobbelttimer (90 min).

 

Pakkeløsninger:

3 tursamtaler (á 90 min): kr 5000,-

5 tursamtaler (á 90 min): kr 7750,-

 

Turterapi er en privat praksis, og psykologen har ikke refusjonsrett. Det betyr at du ikke trenger henvisning fra fastlegen og ventetiden er kort, men du må dekke hele beløpet selv. Noen har en ekstra helseforsikring og får dekket psykologhjelp via private helsetjenester. Kontakt ditt forsikringsselskap eller din arbeidsgiver for å undersøke om du er dekket.

Personer som ønsker psykologtime hos avtalespesialist med refusjonsrett henvises til Helfo.no.